تروما

9 / 10
از 3 کاربر

تروما

تروما به معنای تخلیه انرژی به بدن است و آسیب های ناشی از آنرا بررسی میکند. دو شاخه اصلی تروما شامل ترومای بلانت و ترومای نافذ است . ترومای بلانت مانند ترومای ناشی از تصادفات ؛ ترومای سقوط از ازتفاع ؛ ترومای ناشی از نزاع و کتک کاری و.... است . ترومای نافذ به دو دسته تروماهای ناشی از پرتابه و تروماهای ناشی از اجسام نوک تیز تقسیم می گردد. بیشترین پرتابه ها شامل گلوله ها هستند که خودشان به انواع مختلفی تقسیم می شوند مانند تروماهای گلوله جنگی ؛ گلوله های شهری ؛ گلوله های ساچمه ای و .... بیشترین اجسام نوک تیز شامل تروماهای ناشی از چاقو ؛قمه و .... است.

آسیب های ناشی از سوختگی دسته دیگری از آسیب های تروما را شامل می شود که شامل سوختگی های ناشی از شعله ؛ مایعات داغ ؛ اجسام داغ ؛ بخارات داغ ؛ سوختگی های شیمیایی ؛ سوختگی های الکتریکی ؛ سوختگی های استنشاقی ؛ سوختگی های ناشی از اشعه و .... است.

دسته دیگر آسیب های ناشی از تروماهای ناشی از گزش است مانند گزش حشرات ؛ گزش حیوانات (سگ سانان ؛ گربه سانان و...) و گزش مار و عقرب و عنکبوت ها و عروس دریایی و ....

دسته بعد تروماهای ناشی از سرمازدگی و گرمازدگی است.

دسته بعد از مباحث مربوط به تروما شامل تروماهای یاتروژنیک است که مکانیسم آن موجب می شود بحث آن کاملا منحصر به فرد باشد.

تروماهای اطفال ؛ تروماهای افراد مسن ؛ تروماهای زنان حامله نیز بعلت تفاوت های مهم در رویکرد به آنها بصورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در رویکرد به بیمار ترومایی قدم اول برخورد شامل اقدامات اولیه بیماران ترومایی است . برخورد اولیه یا PRIMARY SURVEY است که شامل اقداماتی است که خطراتی که بصورت بالقوه جان بیمار را در طی چند دقیقه آینده تهدید می کند را رفع می نماید . درحال حاضر بروتکلی جامع برای اقدامات اولیه وجود دارد که به آن ATLS می گویند که دوره های آن توسط انجمن جراحان آمریکا در سراسر دنیا گسترش یافته و مورد تدریس قرار می گیرد . در کشور ما نیز این دوره به نمایندگی از انجمن جراحان آمریکا در بیمارستان آتیه تهران شروع به کار کرد و پس از گسترش در حال حاضر توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار و تدریس می گردد. دکتر یعقوبی در حال حاضر یکی از مدرسان این دوره می باشد .

مرحله بعد رویکرد به تروماهای مناطق است که در رفرانس های جراحی بخصوص کتاب ترومای MATTOX مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت بحث های تخصصی تروماهای ارگان هاست .

دکتر آیدین یعقوبی با سابقه ای قابل توجه در زمینه بیماران ترومایی ؛ سابقه تحصیل در مرکز ریفرال ترومای کشور بیمارستان سینا و سابقه کار و مدیریت اجرایی در مرکز ریفرال اورژانس تروما در استان کردستان و حدود ۸۰۰۰ عمل جراحی تروما آماده مشاوره در مورد بیماران ترومایی است .