بیماری های بد خیم کولورکتال

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 9 شهریور 1398 در ساعت 32 : 22 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

بیماری های بدخیم کولورکتال

بیماری های بدخیم کولورکتال شامل کانسرهای کولون و رکتوم ؛ بدخیمی های آنال و ضایعات پیش بدخیم روده بزرگ و رکتوم می باشد. سرطان های روده بزرگ و رکتوم از این میان بیشتر شامل آدنوکارسینوم کولون و رکتوم است که معمولا روی جوانه های انگشتی شکلی بنام پولیپ رشد می کند . این توالی شد موجب میشود که ما قادر باشیم با یافتن پولیپ ها از تبدیل آنها به سرطان پیشگیری کنیم . پولیپ ها معمولا علامتی ندارند لذا در برنامه های بیماریابی یا غربالگری آنها را پیدا کرده و درمان می کنیم . وقتی پلیپ ها تبدیل به سرطان شدند کم کم احتمال علامت دار شدنشان بیشتر می شود. اما این علایم خیلی از اوقات مورد بی اعتنایی قرار می گیرند . علایمی مثل یک کم خونی ساده بخصوص در آقایان ؛ یک تغییر در عادات دفعی که معمولا با درمان های خانگی مورد بی توجهی قرار میگیرد و یا کاهش وزن غیر قابل توجیه اخیر همه و همه می توانند از علایم کانسر های کولون باشد.درمان این نوع سرطان ها بسیار پیچیده بوده و نیاز به مشارکت تعداد زیادی از متخصصان در رشته های مختلف است . سایر سرطان های روده بزرگ و رکتوم مانند تومورهای نورواندوکرین ؛ تومورهای کارسینویید ؛ تومورهای استرومال GIST ؛ لنفوم های کولون و ... شیوع کمتری داشته و هرکدام درمانهای خاص خود را می طلبند. در کنار ان بدخیمی ها کانال آنال بعنوان مرز بین اپیتلیوم پوستی و روده ای نیز تومورهای بدخیم خاص خود را دارد که شامل تومورهای اسکواموس ؛ آدنواسکواموس ؛ ملانوم ؛ کارسینوم های اپیدرموییدی و... است که این تومورها نیز درمان های خاص خود را دارند.

علاوه بر موارد یاد شده توده های شکمی غیر مرتبط با دستگاه گوارش احتمال دارد که بصورت مجاورتی باعث درگیری روده ها شوند مانند کانسرهای تخمدان ؛ رحم ؛ کلیه ؛ پانکراس و .... که در این موارد نیز بایستی با یک نقشه دقیق از پیش تعیین شده اقدامات لازم را انجام داد.

کولستومی

کولستومی

کولستومی ؛ آنتروستومی ؛ایلیوستومی ؛ استومی ؛ کیسه و ..... اصطلاحاتی هستند که در مورد  بیرون گذا ...
بیماری های بد خیم کولورکتال

بیماری های بد خیم کولورکتال

بیماری های بدخیم کولورکتال بیماری های بدخیم کولورکتال شامل کانسرهای کولون و رکتوم ؛ بدخیمی های آنال ...
درمان سرطان های روده بزرگ و رکتوم

درمان سرطان های روده بزرگ و رکتوم

درمان سرطان های روده بزرگ و رکتوم پس از تشخیص و مرحله بندی دقیق تومور نوبت به تعیین نقشه درمانی می ...
روش های تشخیصی سرطان های روده بزرگ

روش های تشخیصی سرطان های روده بزرگ

روش های تشخیصی سرطان های روده بزرگ و رکتوم پس از آنکه پزشک از روی علایم بالینی و معاینات شک به وجود ...
علایم و نشانه های سرطان روده بزرگ و رکتوم

علایم و نشانه های سرطان روده بزرگ و رکتوم

علایم و نشانه های سرطان روده بزرگ و رکتوم در مورد سرطان های روده بزرگ و رکتوم نشانه ها و علایمی وجو ...
سرطان روده بزرگ و رکتوم

سرطان روده بزرگ و رکتوم

معرفی سرطان های روده بزرگ و رکتوم سرطان های روده بزرگ بعنوان شایعترین سرطان گوارشی در آمارهای کشور ...