اخبار مربوط به مسایل درمانی ؛عمل های جراحی جدید انجام شده توسط دکتر یعقوبی ؛ برگزاری جلسات تومور بورد و تعیین تکلیف بیماران ؛ اخبار روش های نوین درمانی و.... را در این بخش به اطلاع کلیه هموطنان خواهد رسید.

1مجموع 1 خبر
تومور بورد بیمارستان دکتر شریعتی

تومور بورد بیمارستان دکتر شریعتی

جلسات تومور بورد بیمارستان دکتر شریعتی با محوریت بیماران جراحی روزهای دوشنبه صبح در بیمارستان دکتر ش ...
1مجموع 1 خبر