خدمات درمانی جراحی دستگاه گوارش

برای مراجعه و مشاوره با دکتر یعقوبی می توانید به قسمت وقت ویزیت و مشاوره مراجعه نمایید .

نوبت عمل برای بیماران گرامی بر اساس سامانه نوبت دهی انجام خواهد شد و لذا اولویت درمانی ما ابتدا با بیماران اورژانسی خواهد بود در مرتبه دوم بیماران مبتلا به سرطان اولویت خواهند داشت و سپس بیماران غیراورژانسی مبتلا به بیماری های خوش خیم . لذا خواهشمندیم برای جلو انداختن نوبت خود اصرار نفرمایید .

هر بیمار برای آنکه در سامانه نوبت دهی وارد شود پس از ویزیت اولیه بایستی اقدامات مقدماتی خود را کامل کند که این اقدامات شامل اجازه عمل جراحی از متخصصین بی هوشی است . توجه داشته باشید که دپارتمان بی هوشی بر اساس نیاز کار تخصصی خود ممکن است بیمار را برای ویزیت به سایر متخصصین ارجاع دهد مانند متخصصین قلب یا ریه و... تمام این ویزیت های قبل از عمل برای آن است که بیمار عزیز بی هوشی بی خطری را تجربه کند و به سلامتی از بیمارستان ترخیص گردد.

پس از اخذ اجازه از دپارتمان بی هوشی بیمار مجددا توسط سرویس دکتر یعقوبی ویزیت شده مخاطرات و اقدامات لازم برای بیمار توضیح داده می شود و به سوالات بیمار پاسخ داده شده و رضایت آگاهانه برای عمل جراحی از بیمار گرفته می شود. سپس نام بیمار وارد سامانه نوبت دهی خواهد شد.

جهت درمان جراحی بیماران زیر می توانید به کلینیک دکتر یعقوبی مراجعه نمایید :

۱-بیماریهای دور مقعد(پری آنال) شامل زخم مقعد (فیشر) ؛ بواسیر (همورویید) ؛ فیستول های مقعدی ؛ بیرون زدگی روده از مقعد (پرولاپس) ؛ عفونت ها و آبسه های مقعدی و.....

۲-بیماری های بدخیم کولورکتال شامل سرطان روده بزرگ ( کانسر کولون ) ؛ سرطان راست روده (کانسر رکتوم) ؛ توده ها و زبانه های گوشتی پیش سرطانی (پولیپ ها) و...

۳-بیماری های التهابی روده شامل کولیت اولسرو و بیماری کرون و عوارض مربوط به آنها

۴-خونریزی های گوارشی بخصوص خونریزی های گوارشی تحتانی

۵-شکم حاد جراحی

۶-انسداد دستگاه گوارشی

۷-اختلالات عملکردی دستگاه گوارش تحتانی مثل یبوست های مزمن و ....

۸-بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی مانند کانسرهای مری ومعده و پانکراس