پژوهش

پژوهش های علمی قطعا بستری برای پیشرفت روش های تشخیصی و درمانی بهتر و کارامدتری نسبت به قبل در بیماران جراحی است. علاوه بر طرح های پژوهشی گذشته در حال حاضر چند پروژه بزرگ پژوهشی در حال انجام داریم . وجود مرکز پژوهش های جراحی و همچنین مجله انگلیسی زبان Academic journal of Surgery (AJS) در بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی شرایط ویژه ای را برای پژوهش ایجاد کرده است . همجواری با مراکز مهمی مانند پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه تهران ؛ مرکز تحقیقات خون و انکولوژی و پیوند ؛ پژوهشکده غددو متابولیسم دانشگاه تهران و ... نیز کمک مهمی به پیشبرد اهداف پژوهشی کرده است.دست کلیه همکارانی که مایل به مشارکت و کمک در طرح های پژوهشی هستند را به گرمی می فشاریم .
در حال حاضر دو طرح بزرگ و پایه ای در مورد تومورهای کولون و رکتوم در حال انجام است که ما به عنوان همکار طرح با پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه تهران در حال همکاری هستیم که هر دو طرح هدف مشترکی دارند و آن یافتن یک نقشه ژنتیکی جامع به عنوان شناسنامه ژنتیکی برای بیماران مبتلا به کانسر های کولورکتال است و در نهایت این نقشه ژنتیکی برای درمان بهتر و کارآمدتر این تومورها به ما کمک شایانی خواهد کرد.
طرح مقایسه روش های درمانی رایج در درمان بیماری های آنورکتال خوشخیم نیز در دست اجراست که در این طرح نیز ما در مورد هر بیماری کارایی روش های مختلف درمانی را با هم مقایسه کرده تا در نهایت بهترین روش درمانی را برای بیمارانمان انتخاب نماییم.
جهت اعلام آمادگی برای این همکاریها از طریق پست الکترونیکی دکتر یعقوبی aidin_yaghoobi@yahoo.com با ما ارتباط برقرار کنید.
همچنین دانشجویان و دستیارانی که برای تکمیل CV خود قصد دارند در زمینه های مشترک فعالیت کنند می توانند درخواست خود را از طریق e-mail دکتر یعقوبی ارسال کنند و یا به دفتر بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه نمایند.