دکتر آیدین یعقوبی - بورد جراحی عمومی - فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کولورکتال

 دکتر آیدین یعقوبی دارای بورد تخصصی جراحی و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کولورکتال  و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در حال حاضر در بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول فعالیت های آموزشی؛ پژوهشی و درمانی می باشد . بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی که مزین به نام استاد انوشیروان هدایت است در طبقه سوم ساختمان اصلی بیمارستان واقع شده که مشتمل بر حدود ۴۵ تخت فعال است . آموزش دانشجویان پزشکی ؛ کارورزان و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و پژوهش در علوم وابسته به جراحی در این بخش انجام می گیرد . در حیطه درمانی این بخش پذیرای پیچیده ترین بیماران جراحی در تمامی زمینه ها از اقصی نقاط کشور بیماران ارجاعی از سایر کشورها می باشد. زمینه اصلی فعالیت دکتر یعقوبی بیماریهای گوارشی بخصوص بیماری های بدخیم کولورکتال - سرطان های روده بزرگ و رکتوم - است .